SmartFresh ProTabs

Dokazana i pouzdana SmartFresh ™ tehnologija sada je u novoj i efikasnijoj formulaciji

SmartFresh ™ ProTabs je sredstvo za zaštitu bilja iz grupe regulatora rasta, koji deluje inhibirajući različite uticaje etilena na biljne proizvode. Sredstvo je namenjeno upotrebi samo u komorama za skladištenje voća i povrća.

SmartFresh ™ ProTabs koristi se za održavanje kvaliteta jabuke i kruške (usporavanje zrenja) i za smanjenje rizika pojave površinskih promena tokom skladištenja. Kod kruške se SmartFresh ™ ProTabs koristi i za smanjenje efekata prezrevanja i mehaničkih oštećenja. Primenom na šljivi, SmartFresh ™ ProTabs održava čvrstinu ploda i sprečava potamnjenje mezokarpa, a kada se koristi na plodu paradajza, odlaže dostizanje naprednije faze zrenja (kašnjenje obojenja u crveno ) i odlaže gubitak čvrstoće plodova i osigurava njihovu svežinu.

SmartFresh ™ ProTabs proizvod je dostupan u obliku tableta, koji za oslobađanje pare koja blokira delovanje etilena zahteva kombinovanu upotrebu s aktivatorom SmartFresh ™ ProActivator i rastvorom Smart-Fresh ™ ProPack.

Šta je SmartFresh Sistem Kvaliteta?

SmartFresh Sistem Kvaliteta je tehnologija koja upotpunjuje postojeće metode čuvanja voća zasnovane na upotrebi SmartFresh ™ ProTabs. SmartFresh ™ ProTabs čija je aktivna supstanca 1-metilciklopropen (1-MCP) registrovan je u Srbiji od 2017. godine za upotrebu u skladištenju jabuke, kruške, šljive i paradajza.

Zahvaljujući Sistemu Kvaliteta SmartFresh, svež izgled i visokokvalitetni plodovi traju duže.

Kako se koristi SmartFresh

Primena (aplikacija) se vrši odmah nakon berbe plodova, maksimalno 7 dana od prvog unosa voća u komoru. Uslov za uspešnu primenu je odgovarajuća faza zrelosti ploda (proverena jodno-skrobnim testom), kao i vazdušna nepropusnost (dihtovanje) komore, ali samo za vreme primene i pre toga tokom punjenja komore.

Pre i nakon postupka aplikacije, uzimaju se uzorci voća i proveravaju se ključni parametri voća (čvrstina, nivo etilena, skrob, brix…). Primenu /apliciranje vrše isključivo timovi operatera obučeni od strane AgroFresh-a i na temelju preporuka i zahteva AgroFresh-a.

Šta proizvođačima voća omogućava korišćenje SmartFresh Sistema Kvaliteta ?

Omogućuje produženje vremena skladištenja voća u običnoj hladnjači bez gubitka visokog kvaliteta (učinak sličan kontrolisanoj atmosferi prva 3-4 meseca, a zavisno od sorte).

Jabuke duže vreme zadržavaju visoku čvrstoću, svežinu i ukus karakteristične za sveže ubrano plodove. Ovaj efekat je vidljiv i nakon iznošenja jabuke iz hladnjače, tokom njihove prodaje, kada su plodovi pod uticajem viših temperatura. Zahvaljujući korišćenju SmartFresh ™ ProTabs-a, nakon skladištenja nedostatak jabuke povezan s transpiracijom je zanemarljiv, jer usporava disanje plodova, te smanjuje potrošnju električne energije rashladnom opremom i CO2 adsorberima.

Upotreba SmartFresh ™ ProTabs-a omogućava vam smanjenje gubitaka u skladištu – uključujući i one uzrokovane površinskim promenama na pokožici ploda. Produžava se period „nakon otvaranja komore“ u kojoj se voće može pripremati i prodavati, a da pritom ne izgubi na kvalitetu. Na testovima provedenim u supermarketima, potrošači su definitivno odabrali SmartFresh ™ ProTabs plodove zbog svoje sočnosti, čvrstine, svježeg ukusa i mirisa. Trgovci su naglasili niže gubitke, lepši izgled voća na polici i bržu prodaju.

Sigurnost upotrebe

SmartFresh ™ ProTabs potpuno je siguran za potrošače, proizvođače i životnu sredinu. To potvrđuju mišljenja koja su izdala sertifikaciona tela u 33 zemlje.

Registracija

SmartFresh ™ ProTabs registrovan je u sledećim zemljama: Poljska, Kina, Koreja, Austrija, Azerbejdžan, Belgija, Hrvatska, Češka, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Izrael, Italija, Luksemburg, Moldavija, Portugal, Rumunija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Južna Afrika, Španija, Švajcarska, Holandija, Turska, Velika Britanija, Uzbekistan, Argentina, Kanada, SAD, Australija, Novi Zeland.

Pored jabuka, SmartFresh ™ ProTabs koristi se na kruškama, šljivama, kiviju, avokadu, persimonu (kaki), bananama, paradajzu, a takođe pod nazivom EthylBloc za rezano cveće.

Ušteda energije tokom skladištenja

Istraživanja sprovedena u mnogim evropskim zemljama potvrđuju uštedu energije povezanu sa smanjenim disanjem (oslobađanje toplote i ugljen-dioksida) tokom skladištenja voća pomoću SmartFresh Sistema Kvaliteta.

Opis usluga uključenih u Sistem Kvaliteta SmartFresh:

 • Utvrđivanje individualnih potreba klijenta;
 • Merenje veličine (zapremine) komore;
 • Ispitivanje zaptivenosti komore (u slučaju običnih hladnjača);
 • Davanje preporuka;
 • Izvođenje SmartFresh ™ ProTabs aplikacije (ako su svi parametri voća u skladu s preporukama i zahtevima);
 • Uzorkovanje voća;
 • Obavljanje neophodnih merenja pre i posle primene;
 • Isporuka rezultata merenja korisniku.

Parametri kvaliteta voća

Da biste korišćenjem SmartFresh ™ ProTabs ostvarili očekivane rezultate u odnosu na planirani period čuvanja, SmartFresh ProTabs se mora primeniti na voće dobrog kvaliteta.

SmartFresh ProTabs se primenjuje na skoro svim sortama jabuke

SmartFresh ne treba koristiti na voću sa simptomima gljivičnih ili fizioloških bolesti. Takođe, šteta nastala od štetočina, grada, sunčanih ožegotina ili pukotina onemogućava efekte SmartFresh-a.

Berba, prevoz iz voćnjaka do hladnjače i uslovi skladištenja voća trebaju biti optimalni:

 • treba očuvati kvalitet voća tokom berbe i transporta;
 • puna ambalaža ne treba biti izložena Suncu nakon berbe;
 • voće treba staviti u rashladnu komoru odmah nakon berbe, isti dan.

Uticaj zrelosti voća na primenu SmartFresh ™ ProTabs-a

SmartFresh umanjuje negativne uticaje etilena, ali njegova puna efikasnost uglavnom zavisi od pravog trenutka njegove primene. U uskoj je vezi s fazom zrelosti ploda (datumom berbe) i vremenom koje će proći od berbe do primene.

Stoga se treba pridržavati preporuka i zahteva koje je propisao AgroFresh shodno klimatu u Srbiji.

 


Siguran transport jabuke nakon primene SmartFresh ProTabs tehnologije

Provera parametara zrelosti (sadržaj šećera, čvrstoća ploda, jodno-skrobni test)

српски