Dokazana i pouzdana SmartFresh ™ ProTabs tehnologija


SmartFresh ™ ProTabs je sredstvo za zaštitu bilja iz grupe regulatora rasta, koji deluje inhibirajući različite uticaje etilena na biljne proizvode. Sredstvo je namenjeno upotrebi samo u komorama za skladištenje voća i povrća.

Primena (aplikacija) se vrši odmah nakon berbe plodova, maksimalno 7 dana od prvog unosa voća u komoru. Uslov za uspešnu primenu je odgovarajuća faza zrelosti ploda (proverena jodno-skrobnim testom), kao i vazdušna nepropusnost (dihtovanje) komore, ali samo za vreme primene i pre toga tokom punjenja komore.

Zahvaljujući Sistemu Kvaliteta SmartFresh, svež izgled i visokokvalitetni plodovi traju duže.

OPŠIRNIJE

Dokazana i pouzdana SmartFresh ™ ProTabs tehnologija


SmartFresh ™ ProTabs je sredstvo za zaštitu bilja iz grupe regulatora rasta, koji deluje inhibirajući različite uticaje etilena na biljne proizvode. Sredstvo je namenjeno upotrebi samo u komorama za skladištenje voća i povrća.

Primena (aplikacija) se vrši odmah nakon berbe plodova, maksimalno 7 dana od prvog unosa voća u komoru. Uslov za uspešnu primenu je odgovarajuća faza zrelosti ploda (proverena jodno-skrobnim testom), kao i vazdušna nepropusnost (dihtovanje) komore, ali samo za vreme primene i pre toga tokom punjenja komore.

Zahvaljujući Sistemu Kvaliteta SmartFresh, svež izgled i visokokvalitetni plodovi traju duže.

OPŠIRNIJE

Borovnica – od podnožja do vrha


Naši počeci vezani za borovnicu sežu 14 godina u prošlost, sada već davnu 2006. godinu, kada skoro niko u Srbiji nije znao kako plod kultivisane borovnice izgleda, a o ukusu je suvišno i pričati. Ideja o gajenju kultivisane, visoko žbunaste borovnice na ovim prostorima rodila se sa potrebom zadovoljenja evropskog zahtevnog tržišta ovim plavim zlatom tokom juna meseca.

Od ideje, prvih oglednih plantaža, razvoja i definisanja tehnologije proizvodnje, izbora pravog sortimenta koji će zadovoljiti ukuse svih uključenih u lanac, od proizvođača, preko izvoznika, trgovaca i krajnjih potrošača bilo gde u Evropi, a najpre u Kraljevini Holandiji, prošlo je celih sedam godina.

Ovako skupoj proizvodnji samo tako se i moglo pristupiti - svesti rizike na minimum koliko god je moguće.

OPŠIRNIJE

Borovnica – od podnožja do vrha


Naši počeci vezani za borovnicu sežu 14 godina u prošlost, sada već davnu 2006. godinu, kada skoro niko u Srbiji nije znao kako plod kultivisane borovnice izgleda, a o ukusu je suvišno i pričati. Ideja o gajenju kultivisane, visoko žbunaste borovnice na ovim prostorima rodila se sa potrebom zadovoljenja evropskog zahtevnog tržišta ovim plavim zlatom tokom juna meseca.

Od ideje, prvih oglednih plantaža, razvoja i definisanja tehnologije proizvodnje, izbora pravog sortimenta koji će zadovoljiti ukuse svih uključenih u lanac, od proizvođača, preko izvoznika, trgovaca i krajnjih potrošača bilo gde u Evropi, a najpre u Kraljevini Holandiji, prošlo je celih sedam godina.

Ovako skupoj proizvodnji samo tako se i moglo pristupiti - svesti rizike na minimum koliko god je moguće.

OPŠIRNIJE

FreshCloud ™ Storage Insights


FreshCloud ™ Storage Insights je tehnologija koja upotpunjuje postojeće metode praćenja uskladištene jabuke u hladnjačama različitog tipa.

Ova tehnologija se zasniva na uzimanju uzoraka vazduha iz komore, merenju i tumačenju isparljivih jedinjenja prisutnih u atmosferi rashladnih komora tokom sezone skladištenja.

FreshCloud ™ Storage Insights se primenjuje u komorama s normalnom i kontrolisanom atmosferom. U komorama u kojima se nalazi jabuka tretirana ili netretirana sa SmartFresh ™ ProTabs-om, kao i jabuka iz organske ili konvencionalne proizvodnje.

OPŠIRNIJE
српски
  • енглески
  • српски